ARM là công ty Anh, tại sao phải theo Mỹ "nghỉ chơi" với Huawei ?

Ít người biết rằng Apple đóng góp một phần vô cùng quan trọng cho kiến trúc chip sẽ bao phủ toàn bộ thế giới di động sau này.

Smartphone Huawei giảm sức hút đáng kể

Lệnh cấm của Mỹ đang gây ra đủ loại rắc rối cho Huawei, bao gồm khả năng bán smartphone mới tại các thị trường mà thương hiệu này có sự hiện diện mạnh mẽ, làm giảm sức hút cho các dòng sản phẩm mà Huawai sắp ra mắt